Zijn er voorbeelden van best practices in de e-commerce markt?

Er zijn verschillende manieren om met een duurzaam productaanbod om te gaan. Yumeko en Dille & Kamille zijn voorbeelden van leden die vanuit hun bedrijfsfilosofie als doel hebben de commerciële markt te veranderen met hun aanbod van producten. Deze leden hebben hun bedrijf opgezet vanuit duurzaamheid. Ze willen impact maken door hun hele productieproces van grondstof tot eindproduct duurzaam te produceren.

Er zijn meer leden/webwinkels die hun assortiment verbreden of langzaam vervangen met duurzame producten. Kijk bijvoorbeeld naar Decathlon, Futurumshop en JoshV. Ook Bol. heeft doelstellingen gezet op aandeel duurzaam productaanbod. Zij verduurzamen producten door uit te zoeken hoe het productieproces en materiaalgebruik in elkaar steekt. Hierop maken zij aanpassingen om zo het product duurzamer te produceren. Ze kiezen voor fabrieken met betere, lonen, arbeidsomstandigheden en dichter bij huis. En ze besluiten samen met de producent om andere grondstoffen te gebruiken die beter recyclebaar zijn en minder schadelijk voor het milieu.