Zijn er politieke ontwikkelingen om producten duurzamer te maken?

Het kabinet heeft de ambitie om in 2050 een circulaire economie te hebben, met als tussendoel om het primaire abiotische grondstoffenverbruik in 2030 te halveren. De doelstellingen voor 2030 en 2050 komen terug in het Nationaal Programma Circulaire Economie (NCPE).  Het NPCE biedt een richtlijn en handvatten voor ketensamenwerking om zo de economie te verduurzamen en de doelstellingen te bereiken. De doelstellingen van het kabinet voor 2030 en 2050 zijn zeer ambitieus. Met het huidige ingezette beleid worden de doelstellingen niet bereikt. Missend is het vrijmaken van het nodige budget om een circulaire economie verder te faciliteren.

Onderdeel van het NCPE is het duurzamer maken van producten, via de transitie-agenda consumptiegoederen. Thuiswinkel.org droeg bij aan de totstandkoming van de transitieagenda Consumptiegoederen. Dit betreft elektrische en elektronische apparaten, verpakkingen en wegwerpproducten, textiel en meubels. Voor deze productgroepen zijn doelstellingen voor 2030 gesteld gericht op circulariteit. Zo is een goed voorbeeld van hoe de e-commercesector kan bijdragen aan een circulaire economie het terugnemen en recyclen van producten aan het einde van hun levensduur.

Voor verpakkingen zijn doelstellingen geformuleerd in het NCPE: Vanaf 2030 wordt het potentieel van herbruikbare verpakkingen maximaal benut. Voor E-commerce betekent dit dat er ambitieuze doelstellingen komen voor herbruikbare verzendverpakkingen. Op dit moment is eerder 1% van de e-commerceverpakkingen herbruikbaar. De ambitie ligt er dus. In aanstaande Europese verpakkingswetgeving is het doel dat in 2030 10% van de omverpakkingen herbruikbaar is.