Zijn er gevolgen voor de KOR (kleineondernemersregeling)?

Om van de KOR gebruik te kunnen maken, moet je jaarlijkse omzet lager zijn dan €20.000. Als je hieraan voldoet heb je btw-vrijstelling. Wanneer je echter met je webshop de drempel van €10.000 omzet in andere EU-lidstaten overschrijdt, word je btw-plichtig in deze landen. Op dat moment gelden de btw-regels van de EU-lidstaat van je consument en is de Nederlandse KOR niet langer van toepassing.