Zijn de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel verplicht?

Ja, de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel moeten door alle leden van Thuiswinkel.org gevoerd worden. 

In overleg met de juristen van Thuiswinkel.org kunnen in uitzonderingsgevallen aanvullende voorwaarden opgenomen worden.