Wij verwerken orders via een externe medewerker en in ons systeem in dat van deze derde. Hebben wij een verwerkersovereenkomst nodig?

Het bedrijf kan in dit geval persoonsgegevens raadplegen/inzien en is daardoor al een verwerker in de zin van de AVG. In een contract met deze partij moet daarom ergens worden vastgelegd wat de externe medewerker met de persoonsgegevens mag doen. Dit kan in de algemene voorwaarde van je bedrijf worden vastgelegd.

De externe medewerker mag vervolgens de gegevens inzien voor zover nodig voor de uitvoering van zijn taak. Alle gegevens moeten vertrouwelijk worden behandeld en mogen op geen enkele wijze worden gedeeld met derden, op straffe van een boete.

Met andere woorden, als een externe medewerker/partij toegang heeft tot persoonsgegevens die onder jullie verantwoordelijkheid vallen, is hij een verwerker.