Welke wetten/regels gelden er in het kader van een duurzaam productaanbod?

Deze wetten worden op korte termijn ingevoerd. Veel zijn nog niet exact uitgewerkt. Dit zijn de belangrijkste.

  1. Ecodesign for Sustainable Products Regulation (voorheen Sustainable Products Initiative): Dit wetsvoorstel stelt een productpaspoort voor producten, waarin informatie staat over herkomst, materiaal en materiaalgebruik. Daarnaast stelt deze verordening een verbod op onverkochte producten in.
  2. Corporate Sustainable Due Diligence Directive: De wetgeving moet organisaties aansporen om ketenverantwoordelijkheid te nemen, milieurisico’s te beperken en goede arbeidsomstandigheden te borgen.
  3. Corporate Sustainable Reporting Directive: De CSRD verplicht bedrijven tot een duurzaamheidsverslaglegging, naast hun financiële rapportage. Organisaties moeten transparant zijn over hun impact over mens en milieu. Deze wetgeving gaat gefaseerd in en start met grote bedrijven die voldoen aan twee van de drie volgende eisen: meer dan 250 werknemers, meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar en meer dan 20 miljoen euro op de balans. De bedrijven dienen te rapporteren over boekjaar 2023. Voor het mkb gaat de CSRD-wetgeving gelden vanaf 2026, over boekjaar 2025. Bedrijven zijn zich hier op dit moment volop op aan het voorbereiden.