Welke wetten/regels gelden er in het kader van circulaire economie?

Er komt op het gebied van circulariteit veel wet- en regelgeving veel aan vanuit Europa, uitgewerkt in het EU-Actieplan voor de Circulaire Economie (onderdeel van de Green Deal). In het Europese actieplan staan diverse initiatieven die komende jaren van kracht zullen gaan, zowel Europees en nationaal. Belangrijk om te melden is dat onderstaande wetsvoorstellen op dit moment nog niet exact zijn uitgewerkt, de inhoud kan dus nog veranderen.

  1. Is E-commerce klaar voor het nieuwe wetsvoorstel Recht op Reparatie?

“Right to Repair”, promoting the repair of goods: Dit wetsvoorstel is een Richtlijn en op dit moment nog in onderhandeling in het Europees Parlement. Deze richtlijn maakt reparatie makkelijker dan het vervangen van apparaten en het wordt de consument makkelijker gemaakt om hun kapotte goederen te laten repareren.  Voor de ondernemer betekent dit dat ze verplicht worden om reparatie aan te bieden binnen de garantietermijn, behalve op het moment dat het duurder is dan vervanging. In praktijk gebeurt het vaak al dat ondernemers eerst reparatie aanbieden. Wel zien we wat nieuwe obstakels met het verlengen van de garantietermijn, omdat Nederland nu al de ruimste interpretatie in Europa hanteert. Meer over onze positie op Right to Repair vind je via deze link.

  1. Is E-commerce klaar voor Ecodesign, waarin toegewerkt wordt naar digitale productpaspoorten?

Dit wetsvoorstel is een verordening en beoogt het stimuleren van duurzaam productontwerp, voert een digitaal productpaspoort in en stelt een verbod in op het vernietigen van onverkochte producten. Op dit moment is Ecodesign nog een Europees wetsvoorstel, de verwachting is dat deze akkoord is in 2024. Met dit wetsvoorstel worden ondernemers gestimuleerd om duurzamere producten te ontwikkelen. Reparatie, hergebruik en recycling wordt makkelijker gemaakt. Op deze manier krijgen ondernemers meer handvatten om richting een circulair businessmodel te werken en het aanbod duurzame producten te vergroten.

  1. Het verduurzamen van verpakkingen wordt ingezet via Packaging and packaging waste regulation (PPWR), hoe kijkt de E-commercesector hier naar?

Via een Europese verpakkingsverordening, akkoord in Brussel verwacht in 2024, staat het doel om het verpakkingsafval te verminderen en in te zetten op dat verpakkingen langer meegaan. Thuiswinkel.org staat achter het doel om via wetgeving te komen tot een circulaire economie van verpakkingen en de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen. Voor winkeliers zal dit betekenen dat ze gerecyclede verpakkingsmaterialen moeten gebruiken, te grote verpakkingen moeten voorkomen en zo nodig het ontwerp van verpakkingen moeten aanpassen. Ook is het doel toe te werken naar een systeem van herbruikbare verpakkingen. Bovenal is Thuiswinkel zeer te spreken dat via deze wetgeving een gelijk speelveld in Europa voor verpakkingen wordt gecreëerd. Harmonisatie van de regels verkleint de regeldruk voor bedrijven, geeft duidelijke richting en helpt dit doel te verwezenlijken. Wel moet gelet blijven worden op dat de genoemde criteria en verplichtingen praktisch uitvoerbaar blijken en er ruimte blijft voor innovatie.