Welke vragen stelt het reviewsysteem aan mijn klanten?

Je kunt zelf bepalen welke vragen je aan je klanten stelt, maar je kunt er ook voor kiezen om de standaardvragen van het systeem te blijven hanteren. Standaard wordt er één gesloten vraag gesteld (totaaloordeel) en twee open vragen (positieve en verbeterpunten).