Welke producten kan ik uitsluiten van het herroepingsrecht?

Onderstaande producten en diensten kun je uitsluiten van het herroepingsrecht als je dit tijdig voor het sluiten van de overeenkomst hebt vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waar de ondernemer geen invloed op heeft, en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen.
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
   1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
   2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
   3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
   4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
   5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
   6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
   7. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
   8. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
   9. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
   10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

5. de consument hebt verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Pas je cookie-instellingen aan om deze video te bekijken.