Welke politieke doelstellingen liggen er voor de e-commerce met betrekking tot circulaire economie?

Het kabinet heeft de ambitie om grondstoffenverbruik in 2030 te halveren, dit is een tussendoel op weg naar een volledig circulaire economie in 2050. De doelstellingen voor 2030 en 2050 komen terug in het Nationaal Programma Circulaire Economie (NCPE).  Het NPCE biedt een richtlijn en handvatten voor ketensamenwerking om zo de economie te verduurzamen en de doelstellingen te bereiken.

In het NCPE is een rol weggelegd voor e-commerce. Voor onze sector zijn onder meer de overstap naar circulaire businessmodellen, hergebruik, circulair ontwerp, reparatie, inzameling en recycling van toepassing. De rol van de retailer moet veranderen van het eenrichtingsverkeer van verkopen van producten in de huidige lineaire economie, naar het faciliteren van gebruik van producten en diensten waarbij grondstoffen behouden blijven.

 Aan de basis van het rapport staan transitie-agenda’s voor de vijf productketens met de meeste negatieve impact die zijn opgesteld in 2018. Dit zijn Biomassa en Voedsel, Kunststoffen, Consumptiegoederen, Bouw en Maakindustrie.  Thuiswinkel.org droeg bij aan de totstandkoming van de transitieagenda Consumptiegoederen. Dit betreft elektrische en elektronische apparaten, verpakkingen en wegwerpproducten, textiel en meubels. Voor deze productgroepen zijn doelstellingen voor 2030 gesteld gericht op circulariteit. Zo is een goed voorbeeld van hoe de e-commercesector kan bijdragen aan een circulaire economie het terugnemen van producten aan het einde van hun levensduur voor recycling.

Voor verpakkingen zijn doelstellingen geformuleerd in het NCPE: Vanaf 2030 wordt het potentieel van herbruikbare verpakkingen maximaal benut. Voor E-commerce betekent dit dat er ambitieuze doelstellingen komen voor herbruikbare verzendverpakkingen. Op dit moment is nog geen 1% van de e-commerceverpakkingen herbruikbaar. In aanstaande Europese verpakkingswetgeving (PPWR) is het doel dat in 2030 10% van de omverpakkingen herbruikbaar is.