Welke informatie moet ik aan consumenten verstrekken over het herroepingsrecht?

Informatie geven op jouw site over het herroepingsrecht

Op jouw website dien je op een gemakkelijk te vinden plek duidelijke informatie te geven over het herroepingsrecht, bij voorkeur onder een “kopje” Herroepingsrecht.

Als je deze informatie niet geeft, dan loopt de bedenktijd 12 maanden na het einde van de eerder genoemde bedenktijd af. Als je deze informatie alsnog verstrekt binnen die 12 maanden dan verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument deze informatie ontvangt. 

Wat moet er in de informatie over het herroepingsrecht staan?

  • hoe de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  • binnen welke termijn;
  • informatie over de terugbetaling, wat er wordt terugbetaald en op welke wijze (je dient de consument met hetzelfde betaalmiddel terug te betalen als de consument heeft gebruikt);
  • voor wie de kosten van retoursturen zijn;
  • uitsluitingen van het herroepingsrecht en waarvoor;
  • informatie over het modelformulier voor herroepen.
Please to watch this video.

Download het modelformulier voor herroeping

Download het modelformulier voor herroeping