Welke gegevens moeten op een factuur staan?

Op een factuur moeten bepaalde verplichte gegevens te staan. Een incorrecte factuur kan ertoe leiden dat de afnemer geen btw-aftrek wordt toegestaan. De afnemer heeft dan ook recht op herstel en correctie indien de factuur niet aan de wettelijke eisen voldoet.

Artikel 35a van de Wet op de Omzetbelasting bepaalt dat een factuur, ook een digitale, de volgende gegevens moet bevatten:

 • (bedrijfs)naam, adres, btw- en KvK-nummer van leverancier;
 • een uniek volgnummer en aanmaakdatum factuur;
 • naam en adres afnemer;
 • een omschrijving en het aantal van de geleverde goederen of diensten;
 • de datum waarop, of het tijdvak waarin, de goederen of diensten zijn geleverd;
 • het factuurbedrag exclusief btw;
 • het btw-tarief en btw-bedrag.

Vereenvoudigde factuur

Er gelden uitzonderingen op deze verplichtingen. Dan kan worden volstaan met een zogenaamde vereenvoudigde factuur. Dat geldt bijvoorbeeld voor kleine bedragen tot €100,-, margegoederen, acceptgiro’s, voorschotnota’s, reisbureaus of levering van meerdere (gelijksoortige) goederen of diensten.

Een vereenvoudigde factuur bevat naast het factuurbedrag de volgende gegevens:

 • factuurdatum;
 • bedrijfsnaam en adres van leverancier;
 • een omschrijving van de geleverde goederen of diensten;
 • het btw-bedrag;
 • een verwijzing naar een eventuele oorspronkelijke factuur.

Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel.