Welk Thuiswinkel.org-logo mag waar worden geplaatst?

Het is van belang dat de logo’s en de daaraan gekoppelde certificaten van Thuiswinkel Waarborg en Thuiswinkel Platform op de juiste plaatsen op platformen worden getoond. Dit om ervoor te zorgen dat consumenten niet onbedoeld misleid worden of in verwarring worden gebracht:

  • Gecertificeerde leden/verkopers mogen het Thuiswinkel Waarborg-logo voeren op daartoe beschikbare plaatsen op het platform, zoals in koopboxen, op verkoperspagina’s en op andere relevante plaatsen.
  • Platformen, marktplaatsen en bemiddelaars mogen het Thuiswinkel Platform-logo voeren op daartoe beschikbare plaatsen, bijvoorbeeld in de footer op de website en in de app.

Achter beide logo’s moeten links worden geplaatst naar de verschillende certificaten waarop helder wordt uitgelegd welke rechten consumenten aan het logo kunnen ontlenen.