Wat zijn de sancties?

In het overzicht van de Rijksoverheid van sancties tegen Rusland staat samengevat wat de sancties inhouden. Ook verwijzen zij naar de officiële sanctieteksten (verordeningen), waarin alle details staan. In de bijlage van deze verordeningen vind je ook lijsten met producten, personen en bedrijven waartegen sancties gelden.

Houdt daarnaast ook de persmededelingen en verklaringen in de gaten op de website van de Europese Raad. Hierin vind je als eerste verwijzingen naar nieuw ingestelde sancties en maatregelen.

Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/oekraine-en-rusland/vragen-en-antwoorden