Wat zijn de gevolgen voor Nederlandse ondernemers?

De nieuwe EU-sancties die zijn aangenomen raken Rusland hard, maar hebben ook flinke gevolgen voor de Nederlandse economie. Nederlandse bedrijven worden waarschijnlijk het meest geraakt door de uitbreiding van de lijst met goederen die onder exportcontrole vallen.

De EU-sancties tegen Rusland richten zich onder meer op de financiële, energie- en transportsector (vliegtuigsector) en voor dual-use-goederen (goederen die ook militair gebruikt kunnen worden). Ook zijn er mensen toegevoegd aan de lijst van personen die de EU niet meer mogen betreden of personen die er geen zaken mogen doen. Bedrijven die zakendoen in deze sectoren of met deze personen, moeten goed onderzoeken of zij dit nog mogen doen. Dit kan door de officiële sanctieteksten (verordeningen) te lezen. In de bijlagen van deze verordeningen staan lijsten met goederen, personen en bedrijven waartegen sancties gelden. Het Ondernemersloket sancties Rusland biedt ook ondersteuning.

Als de sancties Nederlandse ondernemers treffen, kunnen zij bestaande regelingen en diensten van RVO gebruiken om bijvoorbeeld alternatieve afzetmarkten te vinden. Ook maakt Nederland zich binnen de EU hard voor een eerlijke verdeling van de lasten tussen de EU-lidstaten. Als lidstaten onevenredig hard worden geraakt, kan de EU mogelijk later overwegen de zwaar getroffen lidstaten te compenseren. Daarnaast dringt Nederland er bij de EU op aan dat zij op Europees niveau ondernemers helpt met het vinden van alternatieve afzetmarkten.

Treffen de sancties jouw bedrijf? Neem dan contact op met het ondernemersloket sancties Rusland.

Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/oekraine-en-rusland/vragen-en-antwoorden