Wat wordt bedoeld met toegang tot mijn rekening?

Als je onder PSD2 toegang tot je rekening geeft, kan een nieuw type betaalinstelling nieuwe diensten aanbieden. Zij kan je saldo checken, de bank opdracht geven namens jou een betaling (overschrijving) te starten of informatie van je bankrekening verzamelen en je daarvan een overzicht aanbieden. Belangrijk is dat je hiervoor toestemming moet geven aan de derde partij. Het is níet zo dat je rekening, het geld dat daarop staat of de informatie over je saldo en je betalingen vrij toegankelijk worden voor iedereen.