Wat staat er in de cookiewet?

De nieuwe cookieregels gaan over het plaatsen van cookies (en andere gegevens) op de apparatuur van de consument en/of het uitlezen van gegevens daarvan. De hoofdregel is dat je als ondernemer informatie geeft en toestemming vraagt voor het plaatsen en uitlezen van cookies. Hierop gelden enkele uitzonderingen (zoals functionele cookies). Sinds maart 2015 hoeft ook geen toestemming meer gevraagd te worden voor cookies die ’informatie geven over de kwaliteit en/of effectiviteit van een geleverde dienst’, waaronder analytische cookies en affiliate cookies. De uitzondering geldt alleen als deze cookies geen of geringe gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker. Het is essentieel dat voor cookies die wél gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer (dus bij het verzamelen van persoonsgegevens, het surfgedrag van de internetgebruiker of bij het maken van profielen) informatie wordt gegeven en toestemming wordt gevraagd aan de internetgebruiker.