Wat is het éénloketsysteem?

Voor de btw-aangifte mogen ondernemers de nieuwe Unieregeling gebruiken zodat zij niet in ieder EU-land afzonderlijk btw moeten afdragen. Als de totale omzet aan afstandsverkopen de grens van € 10.000 overschrijdt kan een webshop de verschuldigde btw via het éénloketsysteem afdragen aan de Belastingdienst, die het vervolgens doorbetaalt aan de betreffende EU-landen.

Een andere benaming voor het éénloketsysteem is One Stop Shop, ofwel OSS.