Wat houdt circulariteit in?

In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. In 2050 claimt Europa, en dus ook Nederland, volledig circulair te zijn. Het concept 'circulair' verwijst naar een economisch systeem waarin grondstoffen en producten zo lang mogelijk in de economie worden gehouden, en waarde creatie plaatsvindt zonder uitputting van natuurlijke hulpbronnen en schadelijke impact op het milieu. Het doel is om afval te minimaliseren en hergebruik, recycling en herstel van materialen te maximaliseren gedurende de gehele levenscyclus van een product.

Als men het over circulariteit heeft, wordt vaak gesproken over de R-ladder. Dit is een trapsgewijs systeem dat weergeeft welke strategieën men kan toepassen met betrekking tot circulariteit[1]:

  • Refuse and rethink: de eerste stap is om te heroverwegen of je nu de juiste aanpak hebt. Kun je afzien van bepaalde processen om bijvoorbeeld minder energie of materiaal te gebruiken.
  • Reduce: door het reduceren/verminderen van grondstoffen en materialen maak je verduurzamingsstappen.
  • Re-use: wanneer een product of materiaal nog helemaal in orde is, maar niet meer wordt gebruikt door de eerste gebruiker, kan het dan door een ander opnieuw gebruikt worden.
  • Repair, refurbish, remanufacture, repurpose: wanneer een product door gebruik waarde heeft verloren, hoeft het niet direct afgedankt te worden. Door reparatie kan de levensduur verlengd worden.
  • Recycle: wanneer een product niet gerepareerd kan worden, kunnen soms afzonderlijke onderdelen en grondstoffen nog een nieuwe functie vervullen, bijvoorbeeld vervezelen van textiel.

Recover: als materialen verbrand worden, dan kan hieruit energie gewonnen worden. In een ideale wereld gebeurt dit zo min mogelijk.


[1] https://www.rvo.nl/onderwerpen/r-ladder