Wat doe ik als ik een verkeerde prijs bij een artikel heb gezet?

Als het prijsverschil tussen de gangbare prijs van soortgelijke artikelen groot is, dan kan er sprake zijn van een kennelijke vergissing. De consument had kunnen of moeten weten dat het aanbod niet klopte.

De consument heeft de plicht om verder te onderzoeken of de prijs wel overeenkomt met de wil van de verkoper. Dit wordt ook wel onderzoeksplicht genoemd. Dit kan per e-mail of per telefoon gebeuren.

Als het prijsverschil tussen de gangbare prijs van soortgelijke artikelen groot is, dan kan er dus sprake zijn van een kennelijke vergissingen. Daarbij is ook van belang dat het artikel niet als bijvoorbeeld een ‘superaanbieding’ is gebracht.

Je kunt een verwijzing maken naar de inmiddels bekende OTTO zaak (LJN: BC2420, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, C0700350). Hierbij vond de rechter ook dat het prijsverschil met soortgelijke producten, waarvan de gangbare prijs vele malen hoger is, wel erg groot was en er dus sprake was van een duidelijke vergissing. Juridisch gezien is er dus geen koopovereenkomst tot stand gekomen, aldus de rechter.

Ook kun je verwijzen naar artikel 4 lid 2 van de algemene voorwaarden:

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik
maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet.