Wat als de consument een product niet terug wil sturen voor controle?

Je dient ervoor in te staan dat de geleverde producten of diensten geschikt zijn voor het normaal te voorziene gebruik. Als de dienst of het product hier niet aan voldoet, moet je zorgdragen voor:

  • herstel;
  • aflevering van het ontbrekende;
  • vervanging van het defecte product;
  • of indien herstel of vervanging niet mogelijk is, teruggave van de koopprijs. 

De consument zal het product dus moeten terugsturen, zodat je het kunt onderzoeken.