Wanneer moet ik verplicht een verwerkingsregister bijhouden?

Webwinkels met minder dan 250 werknemers (dus geen 250 fte) zijn niet verplicht om een register bij te houden, tenzij de verwerkingen structureel zijn of een hoog risico vormen. Daarnaast ben je als webwinkel altijd verplicht om een register bij te houden als je bijzondere persoonsgegevens (zoals seksuele en politieke voorkeur) verwerkt.