Wanneer moet een consument een klacht te melden?

In de wet is opgenomen dat de kennisgeving van een mankement binnen bekwame tijd na de ontdekking moet gebeuren, waarbij de wetgever heeft opgenomen dat een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na ontdekking tijdig is.

Het makkelijkst is als je stelt dat een consument een mankement per omgaande of bijvoorbeeld binnen 48 uur na ontvangst moet melden. Dat mag je echter van de wetgever niet eisen. Onze tip is wel om hierop aan te sturen, maar je mag dat dus niet eisen.