Wanneer komt het wettelijke verbod op de verkoop van messen aan mensen jonger dan 18 jaar?

Nu is nog niet duidelijk wanneer de beoogde wet er is. Het wetgevingsproces is in gang gezet en er moet nog veel afgestemd worden. Ook over de afbakening in de wet. Het wetsvoorstel waaraan het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt, is een antwoord op de oproep van winkelketens om te zorgen voor duidelijkheid door de verkoop van messen aan 18-minners bij wet te regelen.