Wanneer is iemand genezen van corona en kan weer aan het werk?

Dit is afhankelijk van de ernst van de klachten. Mensen met milde klachten genezen sneller (na een paar dagen). Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben over het algemeen meer tijd nodig om herstellen (soms weken).

Iemand die 24 uur geen klachten meer heeft wordt als genezen beschouwd. Je draagt het virus dan niet meer bij je en kunt volgens het RIVM anderen niet meer besmetten. 

Terugkeer naar de werkplek van deze werknemers kan spanningen opleveren bij collega’s. Besteed hier aandacht aan, onder andere door werknemers vooraf te informeren en gerust te stellen. Schakel waar nodig de hulp in van externe professionals zoals een bedrijfsarts en/of bedrijfsmaatschappelijk werker via je arbodienst.