Verandert er iets aan de opslag van goederen?

Goederen die je voor je webshop in een magazijn in een ander EU-land opslaat en die vanuit dat land geleverd worden, zijn belast met lokale btw. Je kunt je btw dan niet via het Nederlandse OSS-portal aangeven. Je doet btw-aangifte in het betreffende EU-land dus heb je een btw-nummer van dat EU-land nodig.