Valt schade aan elektrische apparatuur door blikseminslag onder de garantie?

Schade aan elektrische apparatuur door blikseminslag valt onder je inboedelverzekering. Wij adviseren je contact op te nemen met je verzekeraar. Het kan zijn dat de polisvoorwaarden vermelden dat schade door indirecte blikseminslag niet vergoed wordt.