Treffen de sancties mijn product, dienst of bedrijf?

Er zijn sancties voor de financiële sector, energiesector (olie), transportsector (luchtvaartsector) en voor dual use-goederen (goederen die ook militair gebruikt kunnen worden). Verkoop je diensten, producten of technologieën die direct of indirect aan Rusland geleverd worden in een van deze sectoren, dan wordt jouw bedrijf hoogstwaarschijnlijk geraakt door de sancties.

Wil je weten of jouw product onder de sancties valt? Bekijk dan de lijsten met goederen in de volgende EU-verordeningen:
 
•    verordening 833/2014; zie bijlage II (blz. 9).
•    verordening 2021/821; zie bijlage I (blz. 55).
•    verordening 2022/328; zie bijlage VII (blz. 54).

In sommige gevallen kunnen uitzonderingen mogelijk zijn. Om hier gebruik van te maken, kan een vergunning van de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) nodig zijn.

Daarnaast zijn er mensen toegevoegd aan de lijst van personen die de EU niet meer mogen betreden of personen die er geen zaken mogen doen. Bedrijven die zakendoen in deze sectoren of met deze personen, moeten goed onderzoeken of zij dit nog mogen doen. Bedrijven die zakendoen in deze sectoren of met deze personen, moeten goed onderzoeken of zij dit mogen doen. Dit kan door de officiële sanctieteksten (verordeningen) te lezen. In de bijlagen van deze verordeningen staan lijsten met goederen, personen en bedrijven waartegen sancties gelden. Het Ondernemersloket sancties Rusland bied jou ook ondersteuning.

Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/oekraine-en-rusland/vragen-en-antwoorden