Moet ik een personeelslid die vast zit in het buitenland loon doorbetalen?

Mij personeelslid zit enige tijd in het buitenland, is daar gestrand en kan niet naar Nederland komen, want vliegen is nog niet mogelijk. Hij heeft alle verlofuren inmiddels verbruikt. Ik heb nu voorlopig onbetaald verlof geregeld. Maar, moet ik dit personeelslid toch niet gewoon doorbetalen?

Antwoord: Artikel 7:628 BW bepaalt: geen arbeid, wel loon tenzij de oorzaak van het niet werken redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. De vraag die dus moet worden beantwoord, is voor wiens risico het komt dat niet kan worden gewerkt. Bij medewerkers die op dit moment, op bevel van buitenlandse overheden, in quarantaine zijn geplaatst kan niet worden gezegd dat het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. Oftewel, het salaris moet gewoon worden doorbetaald. Voor medewerkers die doelbewust afreizen naar gebieden waar het coronavirus heerst en waar mogelijk zelfs een verscherpt of negatief reisadvies geldt, ligt dit anders. Doet deze laatste situatie zich voor, dan is het verstandig de medewerker schriftelijk te wijzen op mogelijke consequenties van de keuze die hij maakt om toch naar een besmet gebied af te reizen. Als deze medewerker ook in januari al bij het bedrijf werkte, wordt hij dus ook meegenomen in de NOW.

Bron: KvK