Mijn omzet daalt door het coronavirus. Mag ik werknemers ontslaan?

Als er sprake is van structurele werkverminderingen, dan kan dat aanleiding zijn voor bedrijfseconomisch ontslag. Dit geldt ook in het geval van het coronavirus. Voor zo'n soort ontslag is toestemming van het UWV nodig. Gedurende de periode dat een werkgever gebruik maakt van het nieuwe Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), mag de werkgever geen ontslagverzoek op grond van bedrijfseconomische redenen indienen. 

Bron: ICTRecht