Mag ik mijn prijzen zomaar verhogen?

Dat ligt eraan.

Als je in jouw aanbod een geldigheidsduur hebt vermeld, mag je jouw prijzen binnen deze termijn niet verhogen, tenzij het gaat om een wettelijke wijziging van btw-tarieven.

Je mag enkel variabele prijzen aanbieden wanneer het gaat om producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waar je geen invloed op hebt. Wanneer dit het geval is, moet je dit bij het aanbod vermelden.

Wanneer een overeenkomst  is gesloten, maar het product of de dienst nog niet geleverd is, mag de prijs van het aangekochte product of de dienst gedurende 3 maanden niet worden gewijzigd. Na deze 3 maanden mag je de prijs alleen wijzigen wanneer dat duidelijk vóór het sluiten van de overeenkomst was aangegeven. Bovendien moet de consument het recht hebben om de overeenkomst te ontbinden wanneer hij niet akkoord gaat met de gewijzigde prijs. 
Bovenstaande geldt niet als de prijswijziging een gevolg is van een wettelijke maatregel.