Mag ik achterafbetaling door een bekende wanbetaler weigeren?

Ja, dat mag. 

Je mag je binnen wettelijke kaders laten informeren of een consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, net als over alle factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als je naar aanleiding van dit onderzoek goede redenen hebt om de overeenkomst niet aan te gaan, mag je een bestelling of aanvraag weigeren, of bijzondere voorwaarden stellen, zoals het vragen van 100% vooruitbetaling. Je hebt echter wel de verplichting om dit aan jouw klant mee te delen en toe te lichten.