Mag een inzageverzoek worden geweigerd?

Over het algemeen geldt dat een inzageverzoek mag worden geweigerd als dit noodzakelijk is voor de veiligheid van de staat, om strafbare feiten te voorkomen of op te sporen, als er belangrijke economische en financiële belangen van de staat spelen, om toezicht te houden op de naleving van wettelijke voorschriften en om de betrokkene of de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.