Mag een aanbod een beperkte geldigheidsduur hebben?

Ja, dat mag, maar dit moet wel duidelijk worden vermeld. 

Overeenkomsten kunnen zich over een langere periode uitstrekken. Zij hebben een bepaalde looptijd of over de looptijd is niets afgesproken. Als er niets over is afgesproken dan mag de opzegtermijn voor de consument maximaal één maand bedragen. 

Overeenkomsten die voor een bepaalde tijd zijn aangegaan mogen een maximale looptijd van twee jaar hebben en eindigen in beginsel, zonder dat partijen iets hoeven te doen, door het verstrijken van de looptijd. 

Je kunt bij het aangaan van de overeenkomst voor bepaalde duur ook afspreken dat deze stilzwijgend zal worden voortgezet als de consument niet voor het einde van de termijn te kennen heeft gegeven de oorspronkelijke overeenkomst niet te willen voortzetten. In dat geval wordt de overeenkomst van onbepaalde duur, met een opzegtermijn van maximaal een maand.