Is de privacywet van kracht in zo'n uitzonderlijke situatie?

Ja! De regels rond privacy blijven het uitgangspunt. Je mag je medewerkers natuurlijk vragen waar ze naartoe zijn geweest op vakantie en je mag vragen of ze gezondheidsklachten hebben. Werknemers hoeven daar echter niet op te reageren en je mag nog steeds geen medische gegevens verzamelen en registreren. Zo is een koortsscan niet toegestaan en werknemers scannen aan de poort mag ook niet. De suggestie doen de huisarts te bellen, kan uiteraard wel. Een werknemer waarvan vaststaat dat hij of zij is besmet de toegang ontzeggen, is natuurlijk wel geboden vanuit de preventieplicht uit de Arbowetgeving.

Meer weten over wet- en regelgeving? Neem contact op met onze juristen via juridisch@thuiswinkel.org