Ik verkoop een product en lever daar een dienst bij, kan ik dan het herroepingsrecht uitsluiten?

Alleen de geleverde dienst kan worden uitgesloten van het herroepingsrecht. De dienst kun je uitsluiten als deze volledig voltooid is en door de consument uitdrukkelijk is ingestemd met de start van de dienst. Daarnaast moet je de consument laten verklaren dat hij op de hoogte is van het feit dat zijn herroepingsrecht vervalt. 

Het product kun je alleen uitsluiten als deze onder de wettelijke uitzonderingen van het herroepingsrecht valt.