Hoelang mogen de persoonsgegevens worden bewaard die een klant heeft opgegeven voor het aanmaken van een account?

De gegevens die een klant opgeeft bij het aanmaken van een account mogen voor een langere termijn worden bewaard. Deze bewaartermijn mag je zelf bepalen, maar je moet hierbij wel duidelijk kunnen aangeven waarom je de data voor deze termijn wilt bewaren. Onder de AVG mogen persoonsgegevens namelijk niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Je moet dus goed kunnen beargumenteren hoelang de gegevens van een klant bewaard worden voor het oorspronkelijke doel. Bij een account zou je de gegevens dus tot opzegging (of een langere periode) kunnen bewaren en een verwijdertermijn bij een periode van inactiviteit kunnen aangeven. Op deze manier kun je aan de vereisten van doelbinding uit de AVG voldoen, zolang de verzamelde gegevens wel noodzakelijk zijn voor een bepaald, uit de wet voortvloeiend doel.