Hoe zit het met garantie als een product stuk gaat in de eerste 6 maanden na aankoop?

Tijdens de eerste zes maanden na aankoop van een product geldt een omgekeerde bewijslast. In de wet is vastgelegd dat als het mankement binnen zes maanden optreedt ervan uitgegaan wordt dat dit mankement al bestond ten tijde van de aankoop. Dat geldt niet als de aard van het product of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan bederfelijke etenswaar of als er duidelijk sprake is van niet-normaal gebruik, bijvoorbeeld dat een product niet meer functioneert door een val.