Hoe kan ik de schade herstellen na een cyberincident?

Wanneer je slachtoffer bent geworden van een incident, is het belangrijk zo snel mogelijk verdere schade te beperken. Daarnaast zal moeten worden geanalyseerd wat de impact van het incident is geweest en aan wie het voorval moet worden gemeld. Dit kan redelijk complex zijn gezien de zowel directe kosten (productietijd, omzetverlies, crisismanagement), als indirecte kosten (reputatieschade, boetes, schadevergoedingen, verlies van informatie).

Bekijk hier aandachtspunten bij het in kaart brengen van de schade en tips m.b.t. communicatie over het incident.