Heb ik er recht op te weten welke persoonsgegevens een webwinkel van mij bewaart?

Ja, daar heb je recht op.  

Als je een verzoek doet aan de webwinkel om jouw gegevens in te zien, moet je binnen vier weken een schriftelijk antwoord krijgen. Dat kan dus ook per e-mail zijn. In het antwoord moet in ieder geval een volledig overzicht staan van de verwerkte gegevens en een omschrijving van het doel van deze gegevensverwerking. 

Als je jonger bent dan 16 jaar of als je onder curatele staat, moet de wettelijke vertegenwoordiger dit verzoek doen.