Gaat de Nederlandse overheid bedrijven compenseren?

Zakendoen in het buitenland brengt risico's met zich mee, zeker buiten de westerse wereld. Bedrijven en ondernemers in heel Europa zullen door de sancties verlies lijden. Op dit moment ligt het nog niet voor de hand om Nederlandse bedrijven voor de verliezen door de sancties te compenseren.

Als er later wel gekeken wordt naar compensatie, wil de Nederlandse overheid dit in EU-verband doen. Er moet namelijk een gelijk speelveld zijn binnen de EU. Nederland moet zich daarbij houden aan de afspraken voor staatssteun.

Zoek je hulp bij het omgaan met de nieuwe sancties? RVO staat klaar om bedrijven te helpen met hun vragen over de sancties. Ook kunnen we helpen nieuwe afzetmarkten te zoeken. Neem hiervoor contact op met het Ondernemersloket sancties Rusland.

Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/oekraine-en-rusland/vragen-en-antwoorden