Garantie en herstel

Op deze pagina vind je antwoorden op de belangrijkste vragen rondom garantie en herstel.

Staat jouw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op via redactie@thuiswinkel.org, zodat we samen tot een antwoord kunnen komen.

  • Tijdens de eerste twaalf maanden na aankoop van een product geldt een omgekeerde bewijslast. In de wet is vastgelegd dat als het mankement binnen twaalf maanden optreedt ervan uitgegaan wordt dat dit mankement al bestond ten tijde van de aankoop. Dat geldt niet als de aard van het product of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan bederfelijke etenswaar of als er duidelijk sprake is van niet-normaal gebruik, bijvoorbeeld dat een product niet meer functioneert door een val.

  • Bij de wettelijke garantie ben jij als verkoper het aanspreekpunt. Je mag wel verwijzen naar de fabrikant als dat een snellere afhandeling tot gevolg heeft, maar je mag niet volstaan met het feit door alleen naar de fabrikant te verwijzen. Jij blijft verantwoordelijk voor de garantie.

  • Nee, het is voldoende als de consument kan bewijzen dat het product bij jou is gekocht. Dat hoeft dus niet altijd een factuur te zijn.

  • Schade aan elektrische apparatuur door blikseminslag valt onder je inboedelverzekering. Wij adviseren je contact op te nemen met je verzekeraar. Het kan zijn dat de polisvoorwaarden vermelden dat schade door indirecte blikseminslag niet vergoed wordt.

  • Een product moet die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. Kortom: doen wat de koper er redelijkerwijs van mag verwachten. Dat betekent dat een product bij normaal gebruik tijdens de verwachte levensduur geen gebreken mag vertonen. Blijkt een product niet aan deze verwachtingen te voldoen (met andere woorden: vertoont het een mankement) dan dien je dit in beginsel kosteloos te herstellen, of als dat niet mogelijk is, een vervangend, vergelijkbaar product te leveren. Als dat niet mogelijk is moet je de overeenkomst ontbinden.

   Als het product al langere tijd zonder problemen is gebruikt dan hoef je niet het gehele aankoopbedrag te vergoeden. Bij reparatie geldt dat je kosten mag berekenen als na een langere tijd van gebruik de levensduur van het product door de reparatie verlengd wordt. Deze wettelijke regels gelden altijd en staan los van een andere gegeven garantie, zoals fabrieksgarantie. Deze wettelijke garantie mag je ook niet beperken.

   Als het product niet normaal gebruikt is of als er sprake is van normale slijtage dan geldt bovenstaande niet.

  • Naast het wettelijk recht op een deugdelijk product zie je vaak dat verkopers ook de fabrieksgarantie van een product vermelden. Fabrieksgarantie kun je zien als een extraatje voor de consument. Je kunt in dat geval namelijk je garantie direct bij de fabrikant claimen. Vaak is dit voor beide partijen een goede en snellere oplossing. Een fabrieksgarantie kan echter nooit de wettelijke garantie beperken.


   Let op: Je kunt dus nooit worden afgescheept met de mededeling “Sorry, de fabrieksgarantie is verlopen”. De wettelijke garantie gaat altijd boven de fabrieksgarantie.

  • In de wet staat dat een verkoper “een deugdelijk product moet leveren”. Dit betekent dat een product moet doen wat er redelijkerwijs van verwacht mag worden en dat het product de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik daarvan nodig zijn. Denk daarbij aan een stofzuiger die stof moet zuigen, een boormachine waarmee je een fatsoenlijk gat kunt boren of een pen waar inkt uitkomt tijdens het schrijven.

  • Ja, dat kan.

   Volgens de wet ben je als verkoper verantwoordelijk voor onder andere herstel, vervanging, aflevering van ontbrekende delen, en terugbetaling van de aankoopsom bij ontbinding van de overeenkomst als er iets mis is met een aan de consument geleverd product. Je kunt de geleden schade vervolgens echter doorberekenen aan jouw toeleverancier(s). Zij horen immers in te staan voor de kwaliteit van het product.

  • In de wet is opgenomen dat de kennisgeving van een mankement binnen bekwame tijd na de ontdekking moet gebeuren, waarbij de wetgever heeft opgenomen dat een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na ontdekking tijdig is.

   Het makkelijkst is als je stelt dat een consument een mankement per omgaande of bijvoorbeeld binnen 48 uur na ontvangst moet melden. Dat mag je echter van de wetgever niet eisen. Onze tip is wel om hierop aan te sturen, maar je mag dat dus niet eisen. 

  • Ja, de nieuwe eigenaar van het product heeft dezelfde rechten als de oorspronkelijke koper. 

   Wanneer een consument een product cadeau krijgt, tweedehands koopt, of bijvoorbeeld verkrijgt op een veiling of marktplaats, dan kan hij of zij nog steeds aanspraak maken op bijvoorbeeld de fabrieksgarantie, zijn recht op vervanging/herstel of eventueel ontbinding van de aankoop als er iets mis blijkt te zijn met het product (dit heet 'non-conformiteit'). Informeer de consument dus goed over de staat van het product als het product tweedehands is gekocht vóórdat er een overeenkomst wordt gesloten.

   Dit ligt anders wanneer de nieuwe eigenaar geen consument is. In dat geval kan deze zich niet beroepen op het consumentenrecht, ook al was de eerste koper wél een consument. 

  • Je dient ervoor in te staan dat de geleverde producten of diensten geschikt zijn voor het normaal te voorziene gebruik. Als de dienst of het product hier niet aan voldoet, moet je zorgdragen voor:

   • herstel;
   • aflevering van het ontbrekende;
   • vervanging van het defecte product;
   • of indien herstel of vervanging niet mogelijk is, teruggave van de koopprijs. 

   De consument zal het product dus moeten terugsturen, zodat je het kunt onderzoeken.