Op deze pagina vind je antwoorden op de belangrijkste vragen rondom de e-commercewetgeving ten tijde van corona.

We kunnen ons goed voorstellen dat je vragen hebt over de impact van corona op de e-commercewetgeving. We hebben hier de belangrijkste voor je verzameld. Daarnaast geeft onze jurist Vincent Romviel in de video hieronder antwoord op een aantal prangende vragen.

Pas je cookie-instellingen aan om deze video te bekijken.

Staat jouw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op via redactie@thuiswinkel.org, zodat we samen tot een antwoord kunnen komen.

  • Ja! De regels rond privacy blijven het uitgangspunt. Je mag je medewerkers natuurlijk vragen waar ze naartoe zijn geweest op vakantie en je mag vragen of ze gezondheidsklachten hebben. Werknemers hoeven daar echter niet op te reageren en je mag nog steeds geen medische gegevens verzamelen en registreren. Zo is een koortsscan niet toegestaan en werknemers scannen aan de poort mag ook niet. De suggestie doen de huisarts te bellen, kan uiteraard wel. Een werknemer waarvan vaststaat dat hij of zij is besmet de toegang ontzeggen, is natuurlijk wel geboden vanuit de preventieplicht uit de Arbowetgeving.

   Meer weten over wet- en regelgeving? Neem contact op met onze juristen via juridisch@thuiswinkel.org

  • Normaal gesproken moet je als webwinkelier je houden aan de beloofde of afgesproken levertijd. Tijdens deze coronacrisis is er juridisch gezien echter sprake van overmacht. Dat je in deze tijden soms niet aan de overeenkomst kunt voldoen, kan niet (altijd) aan jou worden toegerekend, bijvoorbeeld als een artikel onverwacht is uitverkocht, als de producent niet kan leveren of door enorme drukte. De klant kan dan geen schadevergoeding eisen. Daarnaast hoef je als webwinkelier in deze overmachtssituatie ook geen extra kosten van de consument (als hij het product bijvoorbeeld ergens anders duurder koopt omdat hij langer op zijn bestelling moet wachten) te vergoeden.

   Hierbij geldt overigens wel dat je je klanten goed moet informeren over je actuele levertermijnen. Laat op je website via een bericht, meldingen of pop-upvensters bijvoorbeeld weten dat de uitbraak van het coronavirus ook impact heeft op jouw bedrijfsvoering en dat bepaalde producten daardoor niet of later bezorgd kunnen worden.

  • Er is op dit moment natuurlijk sprake van een unieke situatie die de overmacht neemt. Klanten kunnen in de tijd niet verwachten dat alles op tijd wordt bezorgd. Informeer je klanten hier echter wel over. En beloof niets wat je in deze tijd mogelijk niet kunt of mag waarmaken. Communiceer daar helder over. Check ook de communicatie inzake levertijden op je website of in je check-out. Kijk naar je voorraad en raadpleeg je toeleveranciers en distributeur alvorens harde toezeggingen te doen inzake levertijden. Dat voorkomt een hoop gedoe.

   In dit artikel lees je hoe je klanten kunt informeren. 

  • Nee, je mag wachten met terugbetalen totdat je de verkochte producten terug ontvangt of je klant aantoont het product te hebben teruggestuurd. Als een klant onverhoopt door de coronacrisis zijn pakket niet kan retourneren mag je als webshop wachten met terugbetalen totdat je deze ontvangt.

   Om klanten tegemoet te komen in deze rare tijd, adviseren we webwinkels om de herroepingstermijn tijdelijk te verlengen. In dit artikel lees je daar meer over

  • Thuiswinkel.org ontvangt veel vragen van consumenten over hoe zij nu gebruik moeten maken van hun herroepingsrecht. Ze vragen zich af of zij wel (veilig) hun bestelling terug kunnen sturen nu het dringende advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Een pakket binnen 14 dagen terugsturen, kan dan lastig worden. Om deze drempel bij consumenten weg te nemen, en de veiligheid van online winkelen te garanderen, roept Thuiswinkel.org webwinkels op om de herroepingstermijn vanaf nu tijdelijk te verlengen naar minimaal 30 dagen.

   "Door webwinkels op te roepen hun herroepingstermijn tijdelijk te verlengen naar minimaal 30 dagen geven we de markt, consumenten en vervoerders rust. Tegelijkertijd garanderen webshops klanten nog altijd dezelfde rechten als voor de pandemie, maar in plaats van binnen 14 dagen aan te moeten geven dat ze een product retour willen sturen, wordt dit minimaal 30 dagen. Vervolgens hebben consumenten wettelijk gezien nog eens 14 dagen extra om het pakket daadwerkelijk te retourneren. Daarmee wordt het herroepingsrecht ten gunste van de klant uitgebreid. Het is aan individuele webwinkels om het advies van het verlengen van de herroepingstermijn over te nemen", geeft Wijnand Jongen, directeur bij Thuiswinkel.org, aan in dit artikel

    

   Herroepingstermijn tijdelijk verlengen naar 30 dagen? Consumenten blijven zoveel mogelijk thuis. Een pakket binnen 14 dagen terugsturen kan lastig worden. Het neemt de drempel bij de consument wet. Een tijdelijke herroepingstermijn van 30 dagen geeft de markt, de consument en de vervoerder rust.

  • Dit mag alleen aan de mensen die hier toestemming voor hebben gegeven. Lees hier meer. 

   Bron: ICTRecht

  • Vanuit diverse branches worden momenteel voucherregelingen opgesteld die erop gericht zijn om consumenten die recht hebben op geld terug een voucher of tegoedbon te bieden voor het bedrag van de aanbetaling of verplichting. Bedrijven willen hiermee faillissementen voorkomen als consumenten massaal hun geld zouden terugvragen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderkent dat vanwege de huidige uitzonderlijke situatie het voor consumenten redelijk en verstandig kan zijn om een voucher te accepteren in plaats van terugbetaling te eisen. De ACM heeft daarom uitgangspunten geformuleerd voor branches die nadenken over het aanbieden van vouchers. Het gaat er hierbij om dat een regeling zowel recht doet aan het recht van consumenten op terugbetaling, maar ook rekening houdt met de huidige situatie van ondernemers ten gevolge van de coronacrisis.

   Uitgangspunten voucherregeling

   Deze uitgangspunten gelden voor regelingen waarbij consumenten al (aan)betaald hebben voor de levering van een product of dienst, maar nog niet geleverd hebben gekregen. Volgens de wet heeft de consument dan recht op terugbetaling. Bij het aanbieden van een voucher geldt:

   • Uitgangspunt blijft dat consumenten bij annuleringen in principe recht hebben op terugbetaling. Dat is een wettelijk recht dat de ACM niet opzij kan zetten;
   • De voucher moet een volwaardige vervanging zijn voor de consument, bijvoorbeeld door levering van het product of dienst op een later tijdstip met een gelijk of goed vergelijkbaar product of dienst;
   • De voucher moet een redelijke geldigheidsduur hebben, bijvoorbeeld 12 maanden;
   • Restbedrag (bedrag van de voucher dat nog niet is besteed) moet achteraf actief en binnen een redelijke termijn door de ondernemer worden uitgekeerd. De consument moet daar niets voor hoeven te doen;
   • De voucher moet ook de eerder betaalde reserverings,- en administratiekosten e.d. vergoeden.
   • Consumenten die een aanbetaling hebben gedaan, hoeven niet het restant van de som te betalen als het bedrijf de overeenkomst niet kan nakomen. De consument krijgt dan een voucher voor het bedrag van de aanbetaling die hij heeft gedaan.

   Naast bovenvermelde uitgangspunten hecht de ACM eraan dat de vouchers zoveel mogelijk gedekt zijn door een garantiefonds of een vergelijkbare partij. Dit geeft de consument meer zekerheid dat de ondernemer de verplichting die verbonden is aan de uitgifte van de voucher ook kan nakomen. De ACM ondersteunt tot slot het overdraagbaar maken van vouchers, zodat consumenten deze desgewenst kunnen doorverkopen.

   Bron: ACM