Werkgeversvragen/HR

COVID-19 heeft grote impact op veel bedrijven, op werkgevers en op werknemers. Wie betaalt wat als een medewerker in quarantaine moet? Hoe ga je om met personaal dat bewust naar een risicogebied in het buitenland is geweest? Wij geven antwoord.

We kunnen ons goed voorstellen dat je vragen hebt gerelateerd aan HR-kwesties binnen coronatijd. We hebben hier de belangrijkste voor je verzameld. Daarnaast geeft Just Hasselaar in de video hieronder antwoord op een aantal prangende vragen.

Please to watch this video.

Staat jouw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op via redactie@thuiswinkel.org, zodat we samen tot een antwoord kunnen komen.

  • Als de werknemer ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziekmelden en zich aan de verdere procedures houden die bij zijn werkgever gelden. De werkgever zal in principe gehouden zijn het loon tot een bepaald percentage door te betalen. Dat de ziekte het gevolg is van het coronavirus maakt dit niet anders.

   Het RIVM heeft in een aantal gevallen geadviseerd om thuis te blijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Dat geldt onder meer voor huisgenoten van patiënten met het coronavirus en voor mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst én verkoudheidsklachten of koorts hebben. Ook in die gevallen is er sprake van loondoorbetaling wegens ziekte.

   Quarantaine / Werknemer blijft thuis uit voorzorg

   In een aantal gevallen zal de werknemer wegens het virus niet op het werk willen of kunnen verschijnen zonder dat er sprake is van ziekte. Bijvoorbeeld in het geval van quarantaine. Als de werknemer de arbeid niet verricht, dan is de hoofdregel nog steeds dat de werkgever het loon moet doorbetalen.

   Geen loon bij werkweigering

   Dat is alleen anders als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dat is normaliter bijvoorbeeld het geval bij te laat komen of bij werkweigering. 

   Er zijn voorbeelden dat werknemers niet op hun werk willen komen omdat ze bang zijn door klanten of collega’s besmet te worden. Als er geen enkele reden is om hiervoor bang te zijn, probeer deze angst dan weg te nemen. Willen werknemers desondanks niet komen, zonder dat je daarmee instemt, dan geldt dat als werkweigering. Je kunt dan de loonbetaling stopzetten. Waarschuw de werknemer wel dat dat de consequentie zal zijn. Als de bedrijfssituatie het toelaat, dan zou de werknemer in een dergelijke geval ook vakantie kunnen opnemen.

   Quarantaine / Werknemer blijft thuis uit voorzorg

   In een aantal gevallen zal de werknemer wegens het virus niet op het werk willen of kunnen verschijnen zonder dat er sprake is van ziekte. Bijvoorbeeld in het geval van quarantaine. Als de werknemer de arbeid niet verricht, dan is de hoofdregel nog steeds dat de werkgever het loon moet doorbetalen.

   Geen loon bij werkweigering

   Dat is alleen anders als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dat is normaliter bijvoorbeeld het geval bij te laat komen of bij werkweigering. 

   Er zijn voorbeelden dat werknemers niet op hun werk willen komen omdat ze bang zijn door klanten of collega’s besmet te worden. Als er geen enkele reden is om hiervoor bang te zijn, probeer deze angst dan weg te nemen. Willen werknemers desondanks niet komen, zonder dat je daarmee instemt, dan geldt dat als werkweigering. Je kunt dan de loonbetaling stopzetten. Waarschuw de werknemer wel dat dat de consequentie zal zijn. Als de bedrijfssituatie het toelaat, dan zou de werknemer in een dergelijke geval ook vakantie kunnen opnemen.

   Zorg voor de kinderen 

   In voorkomende gevallen kan calamiteitenverlof of kort verzuimverlof worden opgenomen, bijvoorbeeld als de school of kinderopvang sluit en de werknemer met spoed zijn kind(eren) op moet halen. Eventueel ook nog de volgende dag, als de school of opvang gesloten blijft, en de werknemer op zo’n korte termijn geen oppas kan vinden. Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof kan hooguit enkele dagen duren. Voor bijvoorbeeld quarantaine kan geen calamiteitenverlof worden opgenomen, omdat daar al duidelijk is dat dit langer dan enkele dagen gaat duren. Kortdurend zorgverlof kan een rol spelen als de werknemer de noodzakelijke verzorging op zich moet nemen van een ziekte van een persoon als omschreven in de Wet arbeid en zorg (familieleden enz.).

   Dus geen van deze verlofsoorten volstaat als het gaat om (langdurige) zorg voor de kinderen bij thuiswerken. Daarom zouden werknemers juridisch gezien gewoon verlof-/vakantieuren moeten opnemen om te compenseren voor de uren die zij niet kunnen werken. Je kunt er ook meer flexibel mee omgaan.

   Bij Thuiswinkel.org kunnen medewerkers dit bijvoorbeeld naar eigen inzicht inhalen (op andere tijden) en is er begrip dat daardoor misschien niet alle uren gemaakt kunnen worden. Uiteindelijk gaat het vooral om resultaat en gaan we ervan uit dat iedereen doet wat hij/zij in deze uitzonderlijke situatie kan. 

   Bron: VNO-NCW

  • Het is werkgevers toegestaan om mondkapjes onbelast te vergoeden als onderdeel van de reiskostenvergoeding. Omdat mondkapjes per 1 juni verplicht zijn in het openbaar vervoer, behoren de kosten van het mondkapje tot de werkelijke kosten van reizen met het openbaar vervoer. Vanaf 1 juni is het verplicht om in het openbaar vervoer een niet-medisch mondkapje te dragen. Om dit zo goedkoop mogelijk te maken, wordt de btw op mondkapjes (zowel medische als niet-medische) tot in ieder geval 30 juni 2021 naar 0% verlaagd en betaal je dus geen btw.

  • Hoewel we hopen dat consumenten begrip hebben voor de situatie, horen we van veel leden dat de druk op de klantenservice hoog is. We schreven dit artikel met tips om het werkbaar te houden voor je klantenservice en bekijk ook de afbeelding met tips. 

   Tips om om te gaan met drukte op de klantenservice: geef op je homepage aan dat een reactie langer kan duren, maak een landingspagina aan met een faq, stel een autoreply in, geef aan welk communicatiemiddel de voorkeur heeft, stel mensen aan die moeilijke gevallen behandelen, toon empathie, blijf vriendelijk en begripvol, blijf eerlijk, open en geef uitgebreide informatie.

  • Als er sprake is van structurele werkverminderingen, dan kan dat aanleiding zijn voor bedrijfseconomisch ontslag. Dit geldt ook in het geval van het coronavirus. Voor zo'n soort ontslag is toestemming van het UWV nodig. Gedurende de periode dat een werkgever gebruik maakt van het nieuwe Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), mag de werkgever geen ontslagverzoek op grond van bedrijfseconomische redenen indienen. 

   Bron: ICTRecht

  • Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte hiervan is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. Directeuren van bv’s worden ook in de noodmaatregel meegenomen. Dat geldt niet voor DGA’s.

   Bron: KvK

  • Dit is afhankelijk van de ernst van de klachten. Mensen met milde klachten genezen sneller (na een paar dagen). Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben over het algemeen meer tijd nodig om herstellen (soms weken).

   Iemand die 24 uur geen klachten meer heeft wordt als genezen beschouwd. Je draagt het virus dan niet meer bij je en kunt volgens het RIVM anderen niet meer besmetten. 

   Terugkeer naar de werkplek van deze werknemers kan spanningen opleveren bij collega’s. Besteed hier aandacht aan, onder andere door werknemers vooraf te informeren en gerust te stellen. Schakel waar nodig de hulp in van externe professionals zoals een bedrijfsarts en/of bedrijfsmaatschappelijk werker via je arbodienst.

  • Als werkgever verstrek ik voor personeelsleden een werkgeversverklaring, zodat zij hypotheek kunnen aanvragen. Wij hebben een aantal maanden geleden een werkgeversverklaring afgegeven voor een van onze werknemers die een contract voor bepaalde tijd heeft, voor het aanvragen van een hypotheek. Wij hebben hierbij een intentieverklaring gedaan dat normaal gesproken dit contract verlengd zal worden. Nu vraagt de hypotheekverstrekker opnieuw om een werkgeversverklaring mét een bijlage waarin wij verklaren dat de werknemer niet ontslagen zal worden als gevolg van de coronacrisis. Mag dit?

   Antwoord: als werkgever bepaal je zelf welke verklaring je voor een werknemer wil afgeven. Dus ook of je een 'Coronaclausule' wilt afgeven. Dat kan zuur zijn voor je werknemers, maar van belang voor continuïteit van het bedrijf. Maak hier als bedrijf beleid voor. 

   Bron: KvK

  • Mij personeelslid zit enige tijd in het buitenland, is daar gestrand en kan niet naar Nederland komen, want vliegen is nog niet mogelijk. Hij heeft alle verlofuren inmiddels verbruikt. Ik heb nu voorlopig onbetaald verlof geregeld. Maar, moet ik dit personeelslid toch niet gewoon doorbetalen?

   Antwoord: Artikel 7:628 BW bepaalt: geen arbeid, wel loon tenzij de oorzaak van het niet werken redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. De vraag die dus moet worden beantwoord, is voor wiens risico het komt dat niet kan worden gewerkt. Bij medewerkers die op dit moment, op bevel van buitenlandse overheden, in quarantaine zijn geplaatst kan niet worden gezegd dat het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. Oftewel, het salaris moet gewoon worden doorbetaald. Voor medewerkers die doelbewust afreizen naar gebieden waar het coronavirus heerst en waar mogelijk zelfs een verscherpt of negatief reisadvies geldt, ligt dit anders. Doet deze laatste situatie zich voor, dan is het verstandig de medewerker schriftelijk te wijzen op mogelijke consequenties van de keuze die hij maakt om toch naar een besmet gebied af te reizen. Als deze medewerker ook in januari al bij het bedrijf werkte, wordt hij dus ook meegenomen in de NOW.

   Bron: KvK

  • De werknemer die er bewust voor kiest om op vakantie te gaan naar een land met code rood of oranje weet dat van hem verwacht wordt dat hij na terugkeer in quarantaine gaat. Tenzij hij thuis kan werken, betekent dit dat hij zijn arbeid niet kan verrichten. Omdat hij dit op voorhand weet, kan gesteld worden dat de oorzaak dat hij zijn arbeid niet verricht in zijn risicosfeer ligt. Dit betekent dat hij tijdens de periode van quarantaine vakantiedagen moet opnemen. Is dit niet mogelijk dan heeft hij geen recht op loon als hij zijn arbeid niet kan verrichten (meer informatie AWVN). 

  • Je moet ervoor zorgen dat je personeel onder goede omstandigheden veilig kan werken. Dat geldt op de werkvloer, maar ook op de thuiswerkplek. Een goede thuiswerkplek voldoet aan ergonomische beginselen, zoals een goede positie van het beeldscherm, een afstelbare stoel en tafel, een apart toetsenbord, genoeg rusttijd, etc. Bekijk voor meer tips deze infographic van TNO, ARBO en VMN.

    

  • Je kunt de Werkgeversverklaring Avondklok downloaden via www.rijksoverheid.nl/avondklok. Mocht je hier niet uitkomen, kun je contact met ons opnemen via corona@thuiswinkel.org.