Position Paper: ePrivacy Verordening

Categorie
Gepubliceerd op: 22 september 2017
Bijgewerkt op: 8 maart 2021
Geschreven door
Privacy Privacy Folder Tabblad 800X400

Op 10 januari 2017 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een nieuwe ePrivacy Verordening, die de huidige richtlijn op dit gebied uit 2002 moet vervangen. Deze nieuwe verordening garandeert bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van consumenten en is een aanvulling op de veelbesproken Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Thuiswinkel.org vindt dat de Europese Commissie met deze verordening de juiste weg is ingeslagen, maar heeft nog drie belangrijke aanbevelingen voor het voorstel. Deze zet de belangenvereniging uiteen in haar position paper.

ePrivacy Verordening goede eerste stap, maar nog niet volmaakt

Thuiswinkel.org is een groot voorstander van het moderniseren van de huidige ePrivacy Richtlijn. Op deze manier kan het juridisch kader voor elektronische communicatiediensten geschikt worden gemaakt voor de toekomst van online retail. Zo zorgt de verordening voor gelijke wetgeving in  de verschillende lidstaten en dat levert veel voordeel op voor de e-commercebranche. Wanneer de regels in iedere lidstaat hetzelfde worden uitgelegd, ontstaat er een gelijk speelveld voor alle marktdeelnemers en vallen handelsbarrières weg.

Toch kent het voorstel voor de ePrivacy Verordening een aantal belemmeringen voor (Europese) e-commercebedrijven. Daarom doet Thuiswinkel.org via een position paper drie aanbevelingen aan de Europese Commissie om de handelsbelemmeringen weg te nemen. Aan de hand van deze aanpassingen kan de ePrivacy Verordening verder worden geoptimaliseerd.

 • Aanbeveling 1: Wijzig de reikwijdte van de ePrivacy Verordening

  De ePrivacy Verordening moet zich enkel richten op het beschermen van de vertrouwelijkheid van informatie en op de eerbiediging van het recht op privéleven. De bescherming van persoonsgegevens is geregeld en voldoende gewaarborgd door de AVG. 

 • Aanbeveling 2: Breid de reikwijdte van de cookie-uitzondering uit naar derde partijen

  Breid de uitzondering op de toestemmingsplicht voor ‘web audience measuring’ uit naar derde partijen (voor zover dit geen tot geringe privacy-impact heeft).

 • Aanbeveling 3: Verbeter de regels rondom toestemming via browserinstellingen
  • Voorkom machtscentralisatie door de macht van de belangrijkste partijen die browsersoftware ontwikkelen te beperken.
  • Laat ruimte voor individuele geïnformeerde toestemming.

Download de position paper

Benieuwd naar de uitgebreide uiteenzetting van de drie aanbevelingen van Thuiswinkel.org? Download dan de position paper ‘Drie aanbevelingen om de ePrivacy Verordening te optimaliseren’.

Heb jij vragen over
dit onderwerp?

Neem dan contact met onze expert.

Vincent Romviel
Vincent Romviel 250x250

Deel dit nieuwsartikel