Algemene reizigersvoorwaarden

Nieuwe Reizigersvoorwaarden en Informatieverschaffing volgens voorgeschreven Bijlagen van de Richtlijn Pakketreizen en Gekoppelde Reisarrangementen

Aanvullende voorwaarden

Welke voorwaarden je vanaf 1 juli 2018 dient te gebruiken, is afhankelijk van de vraag of je een organisator van pakketreizen bent of een doorverkoper van losse reisdiensten. Zie daarvoor “De nieuwe wettelijke regeling voor pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen”. De onderstaande voorwaarden zijn naar voorbeeld van de ANVR-reizigersvoorwaarden zoals deze zijn overeengekomen tussen ANVR en de Consumentenbond. Voor de uitleg en interpretatie van de onderstaande voorwaarden is derhalve de uitleg en interpretatie van de ANVR leidend voor Thuiswinkel.org.

Als organisator dien je de “Reisvoorwaarden voor pakketreizen” te hanteren en als doorverkoper de “Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten”. Als bij het doorverkopen van losse reisdiensten tevens sprake is van een gekoppeld reisarrangementen, dien je als doorverkoper ook de “Voorwaarden voor het gekoppeld reisarrangement” te hanteren.

In plaats van te verwijzen naar de afzonderlijke sets voorwaarden kun je ook verwijzen naar de “Reizigersvoorwaarden” waarin alle drie de afzonderlijke sets zijn opgenomen. Zorg er dan wel voor dat voor de reiziger duidelijk is welke set(s) van toepassing is/zijn op de rechtsverhouding met jou.

De bijgevoegde voorwaarden worden onder het Thuiswinkel Waarborg-keurmerk zonder meer goedgekeurd. Je kunt uiteraard ook eigen aanvullende voorwaarden gebruiken in plaats van de voorgelegde sets. Deze eigen voorwaarden zullen echter bij certificering getoetst worden aan de nieuwe wettelijke regeling en dienen te worden goedgekeurd.

Wij raden je aan je oude voorwaarden zo snel mogelijk te vervangen door de nieuwe voorwaarden, als je dat nog niet gedaan hebt. Uiterlijk bij de volgende certificering zul je de nieuwe voorwaarden of eigen goedgekeurde voorwaarden moeten hanteren.

Informatie via voorgeschreven formulieren of op voorgeschreven wijze

Hetzelfde geldt voor de informatie die je met voorgeschreven formulieren of op voorgeschreven wijze dient te verstrekken.

Pakketreizen

Als organisator van een pakketreis, en ook de doorverkoper als deze pakketreis via hem wordt afgenomen, moet vóór het sluiten van de overeenkomst en voor zover van toepassing de standaardinformatie aan de reiziger door middel van het formulier als bedoeld in bijlage I, deel A of deel B.

Het verschil zit er in dat deel A is bedoeld voor gebruik met een hyperlink en deel B als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij telefonische boekingen.

Voor webshops is deel A van toepassing. Daarin dien je je bedrijfsnaam in te vullen en via een hyperlink te verwijzen naar de verplichte standaardinformatie als genoemd in deel A. Het formulier bevat al een hyperlink naar de Nederlandse wettelijke regeling, die hoef je niet zelf in te vullen.

Voor een pakketreis waarvan de verschillende reisdiensten worden afgenomen van verschillende handelaren via onderling verbonden online boekingsprocedures en waarbij de naam, de betalingsgegevens en het e-mailadres van de reiziger door de handelaar met wie de eerste reisdienstovereenkomst wordt gesloten wordt doorgegeven aan een andere handelaar en binnen 24 uur na bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst met die andere handelaar een reisdienstovereenkomst wordt gesloten, geldt het volgende: de organisator (de handelaar met wie de eerste overeenkomst wordt gesloten) dient vóór het sluiten van de overeenkomst aan de reiziger de standaardinformatie door middel van het formulier in bijlage I, deel C te verstrekken.

Gekoppelde reisarrangementen

De handelaar die gekoppelde reisarrangementen faciliteert dient de wettelijk verplichte informatie aan de reiziger te verstrekken via het desbetreffende standaardformulier opgenomen in Bijlage II A tot en met E van de Richtlijn. In de verschillende standaard informatieformulieren dient, indien van toepassing, telkens de naam van uw onderneming ingevuld te worden, wordt de klant geïnformeerd over het feit dat er geen sprake is van een pakketreis en dient via een hyperlink de verplichte informatie inzake insolventiebescherming te worden gegeven. De link naar de relevante Nederlandse wetgeving is al ingevuld.

Deel A geldt voor de vervoerder die retourtickets verkoopt en die tijdens één bezoek aan of contactmoment met het eigen verkooppunt het apart selecteren en apart betalen van elke reisdienst door de reiziger faciliteert.

Deel B geldt voor iedere ander handelaar dan vervoerders die retourtickets verkopen en die tijdens één bezoek aan of contactmoment met het eigen verkooppunt het apart selecteren en apart betalen van elke reisdienst door de reiziger faciliteert.

Deel C geldt voor overeenkomsten die in de fysieke aanwezigheid van handelaar en reiziger (offline, niet op afstand) zijn gesloten.

Deel D geldt voor de vervoerder die retourtickets verkoopt en die op gerichte wijze de aankoop van ten minste één aanvullende reisdienst bij een andere handelaar faciliteert waarbij uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst een overeenkomst met die andere handelaar wordt gesloten.

Deel E geldt voor de iedere andere handelaren dan de vervoerder die retourtickets verkoopt en die op gerichte wijze de aankoop van ten minste één aanvullende reisdienst bij een andere handelaar faciliteert waarbij uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst een overeenkomst met die andere handelaar wordt gesloten.