Position papers

Position papersThuiswinkel.org schrijft regelmatig position papers over haar standpunten rond bepaalde e-commerce-onderwerpen. In een position paper geven de Nederlandse webwinkels, verenigd in Thuiswinkel.org, hun visie, standpunten en aanbevelingen over het betreffende onderwerp. Wij delen de position papers met stakeholders, beleidsmakers bij de overheid, en de politiek in Den Haag of Brussel. De position papers worden meegenomen tijdens gesprekken en we gebruiken ze proactief om mee te denken bij wetsvoorstellen.

Thuiswinkel.org is ook aangesloten bij Ecommerce Europe. Zo behartigen wij de belangen van Nederlandse webwinkels ook op Europees niveau. Daar worden namelijk veel beslissingen genomen die ook voor Nederland gevolgen hebben. Wil jij weten hoe Ecommerce Europe en Thuiswinkel.org denken over de internationale wet- en regelgeving en welke aanbevelingen wij in Brussel doen? Op de website van Ecommerce Europe vind je de Europese position papers over e-regulations, e-paymens en e-logistics.

 

 • Drie aanbevelingen om de ePrivacy Verordening te optimaliseren

  Op 10 januari 2017 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een nieuwe ePrivacy Verordening, die de huidige richtlijn op dit gebied uit 2002 moet vervangen. Deze nieuwe verordening garandeert bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van consumenten. Thuiswinkel.org vindt dat de Europese Commissie met deze verordening de juiste weg is ingeslagen, maar geeft in haar position paper nog drie belangrijke aanbevelingen voor het voorstel. Lees meer
 • Dit is het moment voor de circulaire economie

  Duurzaamheid begint een steeds prominentere positie op de agenda van bedrijven te krijgen. De drang naar een duurzamere economie is niet nieuw, want in het verleden is al vaker geroepen om maatregelen rondom het dreigende tekort aan bepaalde grondstoffen en de verregaande impact op het milieu. In deze position paper zet Thuiswinkel.org drie redenen uiteen waarom dit het moment is voor een circulaire economie. Lees meer
 • Online betalen in Nederland 2016

  In deze tiende, jaarlijkse position paper geven de Nederlandse webwinkels, verenigd in Thuiswinkel.org, hun visie op de (nabije) toekomst van online betalen en beschrijven zij wat nodig is om dit te realiseren. Lees meer
 • Herziening van energie-efficiëntie-etikettering voor producten

  De Europese Commissie stelt voor om terug te gaan naar de schaalverdeling A tot en met G, in plaats van de huidige schaal met A+++, A++ en A+. Daarbij wordt de schaal zo ingedeeld dat bij de introductie geen apparaten binnen de A en B schaal vallen. Dat betekent in de praktijk dat deze categorieën pas na 10 jaar worden gevuld, zodat er ruimte blijft voor innovatie en niet snel opnieuw een tekort aan klassen van de hoogste categorie is. Lees meer
 • Online betalen in Nederland 2015

  In deze negende, jaarlijkse position paper geven de Nederlandse webwinkels, verenigd in Thuiswinkel.org, hun visie op de (nabije) toekomst van online betalen en beschrijven zij wat nodig is om dit te realiseren. Lees meer