Drie aanbevelingen om de ePrivacy Verordening te optimaliseren

Op 10 januari 2017 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een nieuwe ePrivacy Verordening, die de huidige richtlijn op dit gebied uit 2002 moet vervangen. Deze nieuwe verordening garandeert bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van consumenten en is een aanvulling op de veelbesproken Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Thuiswinkel.org vindt dat de Europese Commissie met deze verordening de juiste weg is ingeslagen, maar heeft nog drie belangrijke aanbevelingen voor het voorstel. Deze zet de belangenvereniging uiteen in haar position paper.

Het voorstel voor de ePrivacy Verordening kent een aantal belemmeringen voor (Europese) e-commercebedrijven. Daarom doet Thuiswinkel.org via een position paper drie aanbevelingen aan de Europese Commissie om de handelsbelemmeringen weg te nemen. Aan de hand van deze aanpassingen kan de ePrivacy Verordening verder worden geoptimaliseerd.