Empowering the consumer in the green transition

Een sterkere positie voor de consument in de groene transitie heeft betrekking op de wet consumentenbescherming en gaat over het versterken van de positie van de consument door betere informatiedeling en bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken. Retailers krijgen informatieverplichtingen en moeten op hun site productinformatie gaan verstrekken over levensduur, hergebruik en reparatie aan de consument. Daarnaast beoogt de richtlijn de waarde van keurmerken te vergroten en misleidende duurzaamheidsclaims tegen te gaan.

Empowering The Consumer

Wat houdt de wet in?

Veel consumenten willen bijdragen aan de circulaire economie door duurzamere producten te kopen, maar krijgen te maken met oneerlijke handelspraktijken. Zo zijn er misleidende "groene" claims, gaan producten sneller stuk dan verwacht of is het te moeilijk (of te duur) om ze te repareren. De richtlijn beoogt het recht van consumenten op informatie te versterken, zodat zij een actieve speler worden in de groene transitie. Met het wetsvoorstel wil de Europese Commissie de consument mee krijgen om weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen door hen te voorzien van betrouwbare productinformatie op het gebied van duurzaamheid, mogelijkheden tot reparatie en de beschikbaarheid van software-updates. Daarnaast beoogt het voorstel onbetrouwbare en onjuiste milieuclaims tegen te gaan, die gebruikt worden om producten aan te prijzen.

En wat betekent dit voor e-commerce?

Om deze doelen te bewerkstelligen wil de Commissie twee richtlijnen herzien:

  • 2011/83/EU (Richtlijn consumentenrechten)
  • 2005/29/EG (Richtlijn oneerlijke handelspraktijken)

Het voorstel Een sterkere positie voor de consument in de groene transitie zorgt ervoor dat de waarde van keurmerken wordt vergroot doordat onafhankelijke controle op het naleven van de eisen wordt voorgeschreven. Om een betere vergelijking van producten mogelijk te maken en verwarring te voorkomen, zouden in de toekomst alleen nog duurzaamheids­keurmerken toegestaan worden die op officiële certificerings­regelingen gebaseerd zijn, als certificerings­merken geregistreerd zijn of afgegeven zijn door overheidsinstanties. Dat wil zeggen dat controle privaat dient te worden uitgevoerd door een partij die onafhankelijk is van de producent of handelaar. Bovendien moeten certificeringsschema’s toegankelijk zijn voor alle partijen die aan de eisen van het keurmerk willen voldoen. Dit kan bedrijven aanzetten om aansluiting te zoeken bij een bestaand certificeringsschema, wat ervoor kan zorgen dat de bekendheid en overzichtelijkheid van de keurmerken toeneemt.

Meer specifiek bepaalt het voorstel dat:

  • generieke milieuclaims zoals "milieuvriendelijk", "groen" of "klimaatneutraal" verboden worden. Producenten zouden hun producten, processen of activiteiten niet meer met dat soort algemene termen mogen aanprijzen, tenzij de beweringen door een openbaar toegankelijke certificerings­regeling kunnen worden gestaafd.
  • informatie moet worden verstrekt over het bestaan en de duur van een commerciële duurzaamheidsgarantie van de producent voor alle soorten goederen. De producent verbindt zich er op deze wijze toe dat zijn product gedurende een periode bepaalde functies of prestaties zal behouden.
  • webwinkels informatie verstrekken over producten die digitale elementen bevatten. Zo zal, in het geval van producten met software-updates, aan consumenten moeten worden meegedeeld hoelang zij van deze updates kunnen profiteren.
  • informatie te verstrekken over de repareerbaarheid van producten via een repareerbaarheidsscore of andere relevante reparatie-informatie, indien beschikbaar, voor alle soorten goederen.

Standpunt van Thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org gelooft sterk in een belangrijk overkoepelende strategie, namelijk het inzetten op de twin-transitie ‘duurzaam’ en ‘digitaal’. We zijn dan ook verheugd dat de Europese Commissie reflecteert op de rol die consumenten in deze overgang kunnen spelen. We ondersteunen de gedachte dat, om de verschuiving naar duurzame consumptie te ondersteunen, het essentieel is dat bedrijven in de e-commercesector transparante en verifieerbare duurzaamheidsclaims maken. Verder helpt het om het delen van informatie over de gehele waardeketen te verbeteren, met het oog op due diligence-wetgeving. Alle informatie die bedoeld is om de consument beter voor te lichten moet wel toegankelijk, begrijpelijk, maar ook volledig zijn. We roepen op om rekening te houden met het risico dat er te veel verplichte informatiestromen ontstaan die in feite helemaal geen voorlichting geven. Duidelijke voorlichting, transparantie en verifieerbare duurzaamheidsclaims geven de consument handvatten om de juiste keuze te maken en zijn cruciaal om de e-commercesector in Nederland verder te verduurzamen.

Tijdslijn

Ga terug naar de wetgevingsagenda

Altijd op de hoogte door de
Public Affairs & Legal Update

Met onze tweewekelijkse Public Affairs & Legal Update blijf je op de hoogte van alles rondom onze standpunten, de ontwikkeling in de politiek en mis je de nieuwste wet- en regelgeving niet.

Afbeelding CTA