Wouter van der Laan

Wouter 250 X 250
Medewerker Public Affairs

Wouter van de Laan heeft na het behalen van zijn Bachelor politieke en culturele geschiedenis zijn master Politiek en Parlement aan de RU afgerond. Zijn interesse in belangenbehartiging is gegroeid na verschillende stages bij dagblad De Gelderlander en vervolgens in de belangenbehartiging bij Buma/Stemra.

In september 2022 is Wouter gestart als medewerker Public Affairs bij Thuiswinkel.org. In zijn rol als belangenbehartiger is hij verantwoordelijk voor het speerpunt verantwoord online winkelen. Dagelijks is Wouter bezig met thema’s als circulaire economie, duurzaamheidsclaims, maatschappelijk verantwoord ondernemen en bijvoorbeeld Europese duurzaamheidswetgeving. Door bovenop deze thema’s te zitten kan hij webshops en beleidsmakers goed informeren. Wouter helpt hen graag bij wet- en regelgeving te maken die goed uitpakt voor de e-commercesector. Zo kan samen de volgende stap richting een e-commercesector, waarin verantwoord en duurzaam ondernemen voorop staat, gezet worden.

Met webshops gaat hij dan ook graag in gesprek over de kansen en uitdagingen in nieuwe en bestaande wetgeving, en de uitwerking daarvan. Wouter is altijd bereid om mee te denken met vragen van onze leden.

Recente publicaties van Wouter van der Laan